Elektrosat Internet

PROCEDURY ZGŁASZANIA SERWISU ORAZ INFORMACJE DODATKOWE


 • 6 Procedura zgłaszania serwisu. W razie gdy klient stwierdzi brak dostępu do Internetu należy zgłosić taki fakt osobiście lub pod nr tel. 71 341 50 92. Do przyjęcia serwisu niezbędne są następujące dane:

  1. Nr umowy lub PESEL, adres i dane personalne osoby, z którą został podpisana umowa.
  2. Adres IP, komunikat z połączenia z siecią LAN (w razie problemów z odnalezieniem niezbędnych danych, serwisant telefonicznie poprowadzi jak odnaleźć potrzebne informacje).
  3. Powyższe dane muszą być podane na bezpośrednim podłączeniu kabla do karty sieciowej urządzenia (laptop, komputer stacjonarny).
  4. Nie przyjmujemy serwisów/zgłoszeń, których problemy są identyfikowane za routerem, bez względu czy po WiFi czy na porcie WAN/LAN Routera.
  5. Po telefonicznej identyfikacji problemu, serwisant rozwiązuje problem telefonicznie lub jeżeli jest niezbędna wizyta w lokalu umawiany jest serwis bezpośredni na konkretny dzień i godzinę.
  6. Jeżeli problem okaże się być po stronie Operatora serwis jest bezpłatny, jeżeli wina leży po stronie Abonenta serwis jest odpłatny.
  6 Umowy można podpisywać drogę elektroniczną.
  Aby skorzystać z nowej oferty, zarówno nowi jak i obecni Abonenci, muszą podpisać nową umowę, nie ma możliwości aneksowania umów, które trwają. Przy umowach terminowych zawartych z Naszą firmą, z oferty można skorzystać po zakończeniu obecnej umowy lub do obecnie trwającej doliczany jest okres 24 m-cy. Dla przykładu, jeżeli obecna umowa kończy się za cztery m-ce, to do 4 m-cy doliczany jest czas 24 m-cy, co daje okres bezwzględnego terminu 28 m-cy.
  Poniżej instrukcje jak podpisać umowę drogą email. Na adres elektrosat@elektrosat.pl należy wysałać wyminione dalej, niezbędne do wygenerowania umowy, informacje.
 • DANE NIEZBĘDNE DO PODPISANIA UMOWY:
  - Opisać pakiet jaki Państwo wybierają: czas umowy - terminowa lub bezterminowa, prędkość i cenę,
  - imię i nazwisko,
  - adres zameldowania,
  - adres lokalizacji łącza,
  - nr pesel,
  - nr dowodu tożsamości,
  - nr telefonu,
  - adres mac routera WAN lub/i adres fizyczny karty sieciowej LAN.
  Następnie na podstawie tego zostanie wygenerowana umowa i przesłana emailem, którą należy podpisać i odesłać tą samą drogą. Więcej informacji pod nr tel 71 341 50 92 lub w/w email.
  6 Gwarancja prędkości.
  Sieć internetowa w firmie Elektrosat, to sieć wykonana z okablowania miedzianego oraz światłowodowego, dlatego gwarancja dostępu do Internetu i prędkości wybranego pakietu jest gwarantowana jedynie bezpośrednio na końcówce kabla/gniazda, nie za Routerem.
  6 Zawieszenie usługi, zmiana danych do FV, zmiana adresu MAC oraz wypowiedzenie umowy można składać drogą email, podając nr umowy lub PESEL, na adres email: elektrosat@elektrosat.pl
  6 Rejestracja adresu mac (adresu fizycznego) karty sieciowej LAN komputera PC, laptopa, WAN Routera w siedzibie biura lub telefonicznie jest bezpłatna. Rejestracja w lokalu Abonenta jest uznawana jako serwis i odpłatna zgodnie z cennikiem.
  6 Jak odnaleźć adres fizyczny (adres mac) karty sieciowej. Pod tymi linkami znajdą Państwo procedurę odnajdywania adresu mac lub IP dla różnych systemów operacyjnych: Windows 7/8/10
  6 Speedtest do 100Mbps - należy przeprowadzić bezpośrednio na kablu, z pominięciem routera. Warto jednak zaznaczyć, że są minimalne wymagania sprzętowe niezbędne do poprawnego wykonania pomiarów. Minimum to procesor Core 2 Duo 3GHz, jeśli komputer jest słabszy to wychodzą zaniżone wyniki. Jest to spowodowane tym, że testy są we flash'u, a ten bardzo obciąża procesor. Sprawdź prędkość.
 • 6 Serwis prędkości łącza. Jeżeli problem dotyczy prędkości Internetu, to procedury serwisowe są takie same jak wyżej. Jednak zamiast adresu IP podajemy wyniki ze Speedtestu, do którego link podany jest w dalszej części procedur. Ważne jest to, iż test przeprowadzamy bezpośrednio na kablu lub na kablu z gniazda z pominięciem routera. Nie ma gwarancji prędkości za routerem ani po WiFi, ani po porcie LAN.
 • 6 Procedury zgłaszania serwisu . Pod tymi linkami znajdą Państwo procedury serwisowe. Serwis sciagnij
 • 6 Rozwiązanie umowy. W podaniu o rozwiązanie umowy należy podać dane personalne, adresowe, pesel lub nr umowy, dzień rozwiązania umowy.

  Umowę bezterminową można rozwiązać z zachowaniem 30 dni od pełnych okresów rozliczeniowych. Okres rozliczeniowy dla wszystkich Abonentów jest taki sam, bez względu na dzień podpisania umowy czyli od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca.

  Do rozwiązania umowy niezbędne jest wypisanie następujących danych:

  - imię i nazwisko oraz adres lokalizacji łącza,
  - nr umowy lub nr PESEL (w przypadku braku w/w danych należy osobiście przyjść do biura w celu okazania dowodu osobistego i weryfikacji personalnej)
  - data rozwiązania umowy, wskazana jako ostatni dzień świadczenia usługi przez firmę Elektrosat.

  W przypadku umów terminowych obowiązują te same procedury, jednak taką umowę nie można wcześniej rozwiązać niż przed upływem czasu, który przewiduje umowa. Powyższe procedury obowiązują zarówno osoby prywatne jak i firmy.

  Jeżeli pismo otrzymamy drogą emaliową, wówczas do 48 godzin w dni robocze otrzymają Państwo informację zwrotną o skutecznym rozwiązaniu umowy. Jeżeli takiej informacji Państwo nie otrzymają wtedy prosimy o kontakt z biurem w celu wyjaśnienia sytuacji.
 •