Elektrosat Internet

CENNIK USŁUG DODATKOWYCH ORAZ PROCEDURA ZGŁASZANIA SERWISU


Ceny innych usług podlegają indywidualnemu ustaleniu: 6 drogą telefoniczną 71 341 50 92, 6 lub pisemnie pod adresem email: elektrosat@elektrosat.pl

* Zawieszenie usługi jest możliwe tylko przy umowach bezterminowych. Aby zawiesić usługę należy zgłosić to w formie pisemnej - może by drogą email, najpóźniej do 25 dnia m-ca poprzedzającego zawieszenie. Miesiące nie muszę być łączone, natomiast muszą być to pełne okresy rozliczeniowe czyli od 1 do końca m-ca, niezależnie w jakim dniu była podpisana umowa. Wyłączenie zaiweszenia uslugi: nie można jednak jej zawiesić w ostatnim m-cu przed rozwiązaniem umowy, czyli w ani w okresie trwania wypowiedzenia (nie można zawiesić usługi na poczet okresu wypowiedzenia).
** opłata instalacyjna uzależniona jest od struktury sieci oraz aktualnych promocji,
*** informacje o orientacyjnych cenach za poszczególne usługi serwisowe można uzyskać pod nr tel. 71 341 50 92