Elektrosat Internet

PROMOCJA DLA STUDENTA: 600 Mbps ZA 69 ZŁ

student_2020
 
6 Promocja 600 Mbps za 69 zł trawa od 15 września do 31 października 2020

6 Z Promocji może skorzystać wyłącznie Nowy Abonent, który zawrze z Operatorem Umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych na czas nieokreślony.

6 Z promocji może skorzystać osoba posiadająca aktualny status studenta.

6 Nowy Abonent – Abonent, który nie posiadał w okresie ostatnich 30 dni poprzedzających datę startu niniejszej Promocji oraz nie posiada aktualnie obowiązującej Umowy w zakresie Usługi, na którą ma być zawarta nowa Umowa. Nowa Umowa nie może być zawarta na ten sam adres instalacji Usługi, w którym w okresie ostatnich 30 dni poprzedzających datę startu niniejszej Promocji świadczona była Usługa, na którą ma być zawarta nowa Umowa.

.......................................................................................................................................................................................................................................................